Aktuelt

Her finner du tips og råd om service og vedlikehold av motor og andre aktuelle temaer vi mener vil være nyttig

 

Dieselmotor om bord krever ren diesel for å fungere.

Dieselsystemet om bord: Kontroll hele veien fra tank til forbrenning

17. august 2022

Ren diesel gjennom hele drivstoffsystemet frem til forbrenning er avgjørende for sunn drift av motoren i alle typer yrkesfartøy. Den største trusselen er vann. Det beste forsvarsmekanismen er riktig ettersyn og vedlikehold.

I denne artikkelen ser vi på utfordringene du kan møte på i drivstofflinjen, fra hovedtank til sylinder. Det er noen forskjeller mellom common rail og konvensjonelle dieselmotorer, men fellesnevneren for optimal drift er at begge må ha

  • rene fuel-systemer
  • friske dyser

Urenheter i dieselsystemet skaper problemer flere steder, og kondensvann er den størst utfordringen. Dyser som ikke gir riktig innsprøytning, forårsaker feil forbrenning med uheldige konsekvenser. La oss se nærmere på dette og hvordan vi kan forebygge slike problemer.

Ta gjerne kontakt for å diskutere serviceavtale for din motorinstallasjon

Rene dieseltanker

Dieselsystemet starter i tanken, ofte med en eller flere hovedtanker, dieselseparator og en dagtank. En enkel tank bør dreneres hver uke, og dagtanken bør være på sjekklisten hver morgen. Vann i diesel kan over tid gi grobunn for bakteriedannelse i sjiktet mellom vann og drivstoff. Du kjenner det best som dieseldyr. Den guffa tetter filteret og forårsaker motorstopp.

For å bøte på problemet, må tankene tømmes og rengjøres. Sjansen er stor for at mye av drivstoffet må dumpes. Slanger og rør bør få en omgang med trykkluft. I tillegg til merarbeid og tid, medfører dette ubudsjetterte kostnader.

Hold tankene fulle og foreta hyppige dreneringer, så reduserer du risikoen for vann i dieselen.

Dieselfilter

Neste stopp langs fuellinjen er filter og vannutskiller. I mindre installasjoner kan det være kun et grov- og et finfilter. Ikke vær gjerrig på å skifte disse – her snakker vi forbruksdeler.

Hvis vann slipper forbi filtrene, kan det skade både drivstoffpumpe og dyser. Spesielt på nyere mer moderne common rail-motorer vil det ha stor negativ effekt.

Common rail

Disse motorene ble utviklet blant annet for å få bedre drivstofføkonomi. Her står dieselen med et jevnt og høyt trykk mot alle sylindre samtidig. Innsprøytingen kontrolleres av elektroniske magnetventiler med finforstøvningsdyser (solenoid- og piezodyser) til hver sylinder.

Innsprøytingen skjer på varierende tidspunkt og med optimal mengde. På noen motorer kuttes enkelte sylindre når det er formålstjenlig. Effekten er

  • presis innsprøyting
  • mer effektiv forbrenning
  • bedre utnyttelse av drivstoffet

Derfor er det ekstremt viktig at det ikke er vann i drivstoffsystemet i en common rail-motor.

Tradisjonell diesel

I en konvensjonell dieselmotor pumpes drivstoffet i separate rør til hver dyse og sylinder. Her skjer en mekanisk innsprøyting med gitt mengde på gitt tidspunkt, uansett.

En slik eldre litt grovere bygget innsprøytingsmotor vil tåle mer forurensning, men det betyr ikke at du kan se bort fra problemstillingen med vann i systemet.

Tæring og riving

Neste stopp er de sentrale delene i selve motoren. Dieselen fraktes dit ved hjelp av en matepumpe. Du kjenner den kanskje bedre som fødepumpe, liftpumpe eller forpumpe. Også her kan diesel med vannforurensning skape funksjonssvikt over tid.

Og den vil transportere vann til enda mer følsomme deler i motoren: Dersom et fartøy blir liggende i ro over tid med vann i systemet, vil selv små mengder kunne føre til at vannmolekyler begynne å tære på stålet i pumper og dyser. Vi ser ofte små groper og rustpartikler, som naturlig nok reduserer arbeidsevnen.

Ved større mengder vann, vil dieselen miste smøreeffekten. Da oppstår såkalt riving i bevegelige komponentene mot hverandre i dieselsystemet, dvs. i pumper, dyser og injektorer.

Feil forbrenning av diesel

Kjører du for lenge og får riving i en drivstoffdyse, sprøytes dieselen inn i sylinderen som en ujevn stråle i stedet for en sky av forstøvet drivstoff. Det gir feil forbrenning og kan over tid skade sylinderfôring og stempel.

Detaljene i dette kan virke dramatiske: Normalt skal en forstøvet dieselsky fra en frisk dyse antennes og gi en eksplosjon som gir fart på stempelet. Når en ujevn stråle antennes, får vi en skjærende, brennende effekt mot stempel og sylindervegger.

Da snakker vi motorhavari, rett og slett.

Lekkasje i dieseldysene

En annen variant av skadet dyse som følge av uren diesel, er lekkasje der det det drypper diesel inn i sylinderen. I løpet av alt fra én dag til noen uker kan hele sylinderen ha blitt fylt opp med diesel.

Når du skal prøve å starte, kan det oppstå det vi kaller væskeslag: Stempel går opp i sylinder, men møter motstand på grunn av store mengder diesel den ikke klarer å komprimere. Dette kan skade stempelstang og stempel.

Service og vedlikehold av dieselmotor

Ettersyn og vedlikehold er de mest sentrale tiltakene for å unngå slike skader.

Her er egeninnsatsen viktig:

  • Rutinemssig sjekk av vann i systemet
  • Holde tank og linjer rene
  • Skifte filtre

I tillegg er det avgjørende å følge anbefalte intervaller for vedlikehold. Det bidrar også til å forebygge problemer med motor og drivstofflinjer.

New call-to-action

Stian Jøsok's photo

Av: Stian Jøsok

Teknisk leder, Ulmatec Skipsservice, Fosnavåg.