Aktuelt

Her finner du tips og råd om service og vedlikehold av motor og andre aktuelle temaer vi mener vil være nyttig

 

Rutinemssig test av kjølevæsken i båtmotorens kjølesystem avdekker dårlig kvalitet og bidrar til å motvirke korrosjon.

Ettersyn og kontroll av kjølesystemet i en skipsmotor

28. desember 2022

En dieselmotor trenger god kjøling for optimal drift. Da er renslighet et avgjørende stikkord. Metoden er riktig type kjølevæske og regelmessig ettersyn. Her får du vite hvordan.

Kjølingen av en marin dieselmotor foregår i et lukket system, men det betyr ikke at det er skjermet for urenheter som reduserer gjennomstrømmingen og bryter ned komponentene. Derfor bør du gjøre hva du kan for å holde kjølesystemet så rent som mulig.

 

Sjekk nivå og kvalitet ukentlig

Et sentralt utgangspunkt er å tilsette rent, destillert vann. Vannet i kranen er ofte ikke rent nok. Større fartøy kan ha eget destilleringsapparat om bord. Hvis det ikke finnes, er det tilstrekkelig med en visuell kontroll for å sjekke at det ikke er urenheter.

Sjekk gjerne saltinnholdet. Vann har en naturlig andel salt, men ved lekkasjer vil det komme inn sjøvann – noe som avdekkes ved økt saltinnhold. Les mer om det lenger ned.

Vannet trenger en kjølevannstilsetning. Dette kan være en ren inhibitor for å hindre korrosjon og heve kokepunktet. Alternativt benyttes en kombinasjon av inhibitor og frostvæske.

Ta gjerne kontakt for å diskutere serviceavtale for din motorinstallasjon

 

Beskyttelse av båtmotor mot rust og kulde

Kun tilsetning av inhibitor brukes i større motorer i varme maskinrom der kulde ikke er en aktuell problemstilling.

Mindre fartøy med et enkelt motorrom kan bli liggende ved kai eller i opplag over tid i den kalde årstiden. Da er det nødvendig med både inhibitor og frostvæske.

Vær bevisst på blandingsforholdet. Dette blir som regel blandet 50/50 i de fleste produkter, men ikke alle. Derfor er det viktig å vite hva slags blandingsforhold det skal være på de produktene du benytter. Hvis du benytter for sterk blanding, kan det ødelegge fôringer, pakninger og tettinger.

Riktig sammensetning av kjølevann er egentlig ikke så komplisert: Enten bruker du inhibitor eller så kjøper du et produkt som er ferdig blandet konsentrat frostvæske og inhibitor. Ikke bland to typer konsentrat i et kjølesystem.

Dersom det er aktuelt å gå over til et annet produkt, må du tømme kjølesystemet helt og flushe det med rent vann før du tilsetter nytt produkt.

Så du denne? Bokskjølere krever også ettersyn og vedlikehold

 

Ha kontroll på kjølevæsken

Med riktig kjølevæske i systemet, er det avgjørende å ha kontroll på kvaliteten. En stor fiskebåt kan ha 1000 liter i systemet, og tilsetningsstoffene utgjør en stor kostnad. Da flusher du ikke motoren hvert år og bytter kjemi. Tvert imot skal enkelte typer kjølevann vare i opptil 20 000 timer – det vil si i flere år.

På slike systemer er det nødvendig å teste kjølevannet med jevne mellomrom. Her finnes det testutstyr som er tilpasset den tilsetningen som benyttes.

  • Det kan være teststrips som du dypper i kjølevannet og analyserer mot en skala.
  • En annen type er tabletter, som du tilsetter og rister slik at væsken skifte farge.

Du må også sjekke om det er salt i kjølevannet. I så fall har motoren en lekkasje fra sjøen.

I tillegg sjekkes kjølevannet for skitt og urenheter.

Slike tester gjøres under fart, og da tapper du en skvett på en egnet flaske. Dermed kan du teste, sjekke saltinnhold og se etter urenheter i ro og mak. Hvis du har sjekket det opprinnelige saltinnholdet, har du et referansepunkt og vil nå kunne avdekke en eventuell forandring.

 

Pass på nivå og kvalitet på kjølevæsken

Over tid forsvinner det kjølevann fra systemet. Nivåalarmen vil avsløre lavere nivå, men det er helt greit å avdekke tap av kjølevann før sensoren reagerer. Når du etterfyller med rent vann, endrer kjølevæsken egenskaper, slik at det må etterfylles med inhibitor. Fortløpende testing vil avdekke slike behov.

Noen kjølevannsystemer har et eget «filter» med tabletter eller kapsler som ligger og avgir inhibitor til systemet for å opprettholde rett verdi. Fleetguard er et eksempel på en leverandør med en slik løsning som forenkler kontrollrutinene. Dette kan ettermonteres og er vanlig på blant annet større Cummins-motorer.

Tips: Mange tar feil og reagerer på at kjølevannet blir skittent selv med et slikt filter. Kjølvannsfilteret har ingen filtreringseffekt på urenheter.

Les også om vår etablering i Finnmark

 

Sjekk av kjølevæske i mindre båter

I mindre fartøy, som en sjark, bør du ta en visuell sjekk av vannet for urenheter og olje. I en slik motor er det tilsatt frostvæske, og det er viktig å ha kontroll på hvor lave temperaturer kjølevæsken takler.

Her benyttes et måleinstrument der du kan lese av toleransen på en skala. Det er smart å gjøre dette hver høst før kuldeperioden setter inn. Ved behov for å etterfylle, må du vite hva slags kjølevæske som er i motoren fra før, ellers kan det skje en uheldig reaksjon.

Hvis du er usikker, så ta kontakt med kyndige fagfolk.

 

Mangelfulle rutiner bryter ned motoren

Hvis du slurver med kontrollen av kjølevannet, vil du få tæring og korrosjon i motoren. Kun rent vann kjøler motorblokka, men gir ingen korrosjonsbeskyttelse.

Har kjølevannet tilstrekkelig med inhibitor, blir vannet det vi kaller «dødt». Det slutter å lede og beskytter mot tæring og rust. Inhibitor sørger for at gummiringer og pakninger ikke tørker ut. Når de er friske og elastiske, holder de tett og forhindrer lekkasjer.

Nyttige tips om dieselsystemet om bord: Kontroll hele veien fra tank til forbrenning

 

Faresignaler i kjølesystemet

Hvis driftstemperaturen begynner å stige, kan det være et tegn på at du har et skittent kjølesystem. Da tapper du en prøve på en flaske og sjekker om væsken er klar og fin eller grumsete.

Rederi eller skipper velger gjerne å inngå en serviceavtale der et motorverksted går over motorinstallasjonen på årlig basis. Det omfatter også kontroll av kjølevannets nivå, kvalitet og evne til å forhindre korrosjon og eventuelt beskytte mot kulde.

Det gir en ekstra trygghet og et nytt nullpunkt for neste driftsperiode - men eget ettersyn gjennom året er uansett nødvendig.

 

New call-to-action

Stian Jøsok's photo

Av: Stian Jøsok

Teknisk leder, Ulmatec Skipsservice, Fosnavåg.