Aktuelt

Her finner du tips og råd om service og vedlikehold av motor og andre aktuelle temaer vi mener vil være nyttig

 

Ulmatec Skipsservice er nå etablert med eget motorverksted i Kirkenes for å kunne bistå fiskeflåte, oppdrett og ferger i hele Troms og Finnmark.

Nytt verksted i Kirkenes gir fartøy mer effektiv motorservice i nord

9. november 2022

Både fiskeflåten og aquanæring i Øst-Finnmark får et mer lokalt tilgjengelig motorverksted nå som Ulmatec Skipsservice har etablert seg i Kirkenes. Sammen med Tromsø-avdelingen gir dette bedre kapasitet på overhalinger, motorservice og akutte reparasjoner på fartøy i hele Troms og Finnmark.

To mekanikere er på plass i Kirkenes, og lokalene våre er rustet opp med verksted, verktøyavdeling og fullt utrustet servicebil. Kontrasten er stor til forrige etablering med en bil og container.

Hensikten er å være tilgjengelig for alle typer yrkesfartøy i regionen, som fiskeflåte, oppdrett, arbeidsbåter og ferger, med planlagte overhalinger, serviceoppdrag og mer akutte utrykninger der ting stopper opp.

Vi har allerede et etablert samarbeid med Kimek, der vi bidrar ved behov for økt kapasitet ved verftet. Ved ombygginger benytter Kimek våre ressurser til overhaling av skipsmotorer, og vi har opptil fire mekanikere i aktivitet i kortere og lengre perioder.

Ta gjerne kontakt for å diskutere serviceavtale for din motorinstallasjon

 

Kortere landligge

Spesielt for fiskeflåten kjenner vi godt til behovet for tilgang til riktige deler og folk som kan skru. Fisket pågår hele døgnet hele året, og et ikke-planlagt landligge betyr kostnader som rederiet ikke har budsjettert med.

Vi vet at inspektøren kan ha en stri tørn med å holde fartøyene operative til enhver tid, og vår tanke er å redusere presset gjennom rask og effektiv logistikk.

Nyttig å lese: Slik fungerer servicebilen under utrykning til fartøy med motorfeil

 

God beredskap for både Finnmark og Troms

Strategien bak etableringene i nord ligger nettopp i den leia: Verksteder i både Tromsø og Kirkenes med tilgjengelig mannskap og deler på lager gir en god beredskap for hele Finnmark og Troms. Troms og Vest-Finnmark har vi «hatt kontroll på» en stund. Øst-Finnmark har derimot vært mer utfordrende.

Med base i Kirkenes, har vi kortere reisetid til byer som eksempelvis Båtsfjord, Berlevåg og Mehamn. Og Kirkenes byr på god logistikk og andre praktiske nødvendigheter som gir oss gode forbindelser til verkstedet i Tromsø og hovedkvarteret i Fosnavåg sørpå.

28 Ulmatec Kirkenes kart

    Som denne kartskissen viser, er motorverkstedene i Tromsø og Kirkenes strategisk plassert for å kunne serve hele Finnmark og Troms.

Raskere tilgang til motordeler

Vi har allerede merket effekten av arbeidsmetoden vi har valgt: Nylig fikk vi i oppdrag å bygge opp igjen en motor. Fordi vi planlegger lagerholdet, kunne kritiske deler leveres og monteres i løpet av få timer. Normalen har jo vært tålmodig venting på grunn av ganske lang transport.

Tradisjonelt tar overhaling av en båtmotor sin tid. Komponenter skal demonteres, feil avdekkes og nye deler bestilles. Med lang erfaring og mye kompetanse på de mest utbredte motormerkene, har vi utviklet en metode som reduserer arbeidstiden betraktelig - og mye handler om tilgang til deler.

Raskere friskmelding av maskinen gir kortere landligge og mer tid til det fartøyet er ment å gjøre.

Les mer om tilgang til deler.

 

Tilgjengelig mannskap ved driftsstans

Kulturen i vår ikke altfor store virksomhet er preget av evne til omstilling. Mekanikerne er tilgjengelige hele tiden, og vi trekker inn ekstra mannskap fra de andre lokasjonene ved behov.

Dermed er vi stand til å hive oss rundt og reagere fort når det først oppstår kritiske feil og driftsstans om bord.

28 Ulmatec Kirkenes 2

       Ulmatec Skipsservice er nå etablert med eget motorverksted og fullt utstyrt servicebil i Kirkenes. Det styrker kapasiteten i hele Nord-Norge.

 

Service og ettersyn

Risikoen for akutte problemer reduseres betraktelig med regelmessig service og ettersyn. Derfor satser vi på langvarige serviceavtaler med både verft og rederier, slik at vi over tid og bygger erfaring og kompetanse på motorinstallasjoner.

Gevinsten av et slikt samarbeid er at service og reparasjoner utføres av fagfolk som får stadig bedre kjennskap til hvert fartøy. Det gjør dem i stand til å levere bedre kvalitet på kortere tid.

Her kan du sjekke Ta gjerne kontakt for å høre hvordan våre verksteder i nord kan bidra til mer driftssikker og økonomisk drift.

New call-to-action

Idar Bergseth's photo

Av: Idar Bergseth

Daglig leder, Ulmatec Skipsservice.