Aktuelt

Her finner du tips og råd om service og vedlikehold av motor og andre aktuelle temaer vi mener vil være nyttig

 

Solid lagerbeholdning

Omfattende lagerføring gir raskere reparasjon og service

3. desember 2021

En omfattende og ryddig lagerføring beregnet på installasjonene i ditt fiskefartøy, betyr raskere gjennomføring av service, vedlikehold og reparasjoner.

Ved uventet feil på en motor, ønsker de fleste å få dette utbedret umiddelbart. I realiteten kan det vært ventetid på nødvendige deler, og landligget blir kjedelig langvarig og kostbart.

Det er bakgrunnen for at vi har bygget opp en solid lagerbeholdning av deler til de motorene vi har i vår portefølje.

Praksisen har egentlig pågått siden verkstedet ble etablert, men spesielt de siste ti årene har vi foredlet denne strategien. Ideen er at vi til enhver tid skal ha deler tilgjengelig for å kunne utføre både planlagte jobber og hasteoppdrag.

> Ta gjerne kontakt for å diskutere motorservice

Alle deler til Caterpillar og Cummins

Nå kjenner vi markedet godt, og spesielt behovene hos kundegruppene vi har jevnlige oppdrag for. Det betyr at vi vet hvilke komponenter det kommer til å gå mest av fremover.

Spesielt sørger vi for å ha deler tilgjengelig for de større oppdragsgiverne. De har gjerne flere av én motortype i fartøyene, og da er det mulig å planlegge lagerhold for å ha deler til å serve disse. Det gjelder både for planlagte overhalinger og hvis det skulle skje noe akutt.

Vi er spesialister på blant annet Caterpillar og Cummins, som begge har mange standardiserte deler på tvers av ulike motortyper. Det betyr eksempelvis at vi kan bygge opp en beholdning på rundt 80 sylindertopper for å kunne serve opp til fire Caterpillar-motorer på ett oppdrag – selv om det er ulike typer motorer.

Planlagt lagerhold

For et rederi kan det være smart å planlegge lagerholdet i samarbeid med motorverkstedet. Still spørsmålet «Hvis vi tegner serviceavtale med dere, er dere villig til å ligge med lager på de delene det er behov for?».

En slik strategi skaper forutsigbarhet for begge parter. Det reduserer tiden på et oppdrag, enten det er et verkstedopphold eller et utrykningsoppdrag. Og det betyr kortere landligge for fartøyet.

Her er et konkret eksempel fra et oppdrag for et rederi som hadde et fiskefartøy med motorproblemer i Kirkenes: To mann lastet servicebilen full med 1,5 tonn deler og nødvendig verktøy og var fremme etter to dager. Mekanikerne dro i forveien med fly og var tidlig i gang med å skru. Her kunne båten blitt liggende med mannskap og tape 200 000 kroner i døgnet i 8-10 dager og vente på ting. Siden vi hadde deler på lager som avtalt, tok reparasjonene langt kortere tid.

Les også: Servicebil rykker ut til fartøy med motorfeil

Kortest mulig landligge

For vår del kommer slike avtaler også andre fartøy til gode. Vi avspiser ikke disse med lang ventetid, men drar nytte av en solid lagerbeholdning. Flere av komponentene i kategorien slitedeler og servicedeler rekondisjonerer vi selv, og det er en ganske stor produksjon. 

En kuriositet: Lageret rommer rundt 1 million deler fordelt på nærmere 7000 kategorier. I pandemi-perioden merket vi ekstra godt effekten av å ha en egen nærhet til markedet. Tilgangen til deler på verdensmarkedet ble vanskeligere, og da var det nyttig å ha egen beholdning å ta av.

Denne nærheten til markedet er viktig uansett omstendigheter: Vi opererer i store deler av Norge, og det er mange deler involvert i en overhaling. Når mekanikerne reiser ut på et oppdrag, skal de kunne ta med seg deler og slippe å vente på disse før reparasjonen kan begynne.

Overhaling og service

En omfattende og systematisk lagerbeholdning gir med andre ord uttelling for både uforutsette situasjoner og planlagte servicer og overhalinger. Når alt av deler er på plass i det jobben starter, får man en kontinuitet i det hele.

Vår erfaring er at tid er penger for deg som skipper eller reder. Det er ikke så interessant å bruke tid på å vente på deler. Og når det først skjer noe i den mest hektiske perioden, er det mildt sagt nyttig å ha avtale med motorverksted som kan snu seg rundt og få ting gjort uten å måtte vente.

Last ned guide: Problemfri motordrift for fiskefartøy_Ulmatec Skipsservice

Idar Bergseth's photo

Av: Idar Bergseth

Daglig leder, Ulmatec Skipsservice.