Aktuelt

Her finner du tips og råd om service og vedlikehold av motor og andre aktuelle temaer vi mener vil være nyttig

 

Vaskemaskinen tar grovrengjøringen, mens ultralydvaskeren rengjør alle utilgjengelige steder.

Overhaling av båtmotoren: Rengjøring er kritisk

9. september 2021

Når motoren om bord i fiskebåten er ute for overhaling, er grundig rengjøring en kritisk forutsetning. Et grundig motorverksted benytter kombinasjonen av spylevaskemaskin og ultralydvasker for å få bort alle gamle avleiringer.

Etter 12 000 eller 24 000 timers innsats, trenger motorinstallasjonen er overhaling. Da blir den i prinsippet plukket fra hverandre og får en grundig sjekk. Utslitte og ødelagte deler byttes ut, og feil blir utbedret.

Overhaling krever rengjøring

I denne prosessen er en grundig rengjøring en forutsetning for at mekanikeren skal få gjort jobben sin. Selv normal drift fører til at komponentene blir skitne, og det setter seg avleiringer i de minst tilgjengelige områdene. Da kan du jo bare forestille deg hvordan det ser ut etter noen timers kjøring med en motor som sliter med ulike typer feil og skader.

  • Rust avleiring i vann
  • Vann i oljen
  • Olje i vannet
  • Avleiring i olje systemet

Vann kombinert med olje skaper emulsjon - ved høy temperatur dannes en slags grease i hele motoren, og dette setter mildt sagt setter sine spor.

Slike urenheter må vekk for å gi et grunnlag for normal drift. Og en rengjøring er nødvendig for å kunne avdekke sprekker og andre skader som kan ligge skjult bak smusset.

> Ta gjerne kontakt for å diskutere motorservice

Vaskemaskin og ultralydvasker

Motorverkstedet tar denne prosessen i to trinn: Med vaskemaskin og ultralydvasker.

Vaskemaskinen minner mest om en oppvaskmaskin. Delene plasseres på en rist i en vogn som skyves inn i maskinen. Her får de en grovrengjøring der delene spyles med varmt vann tilsatt alkaliske vaskemidler. Det vil si vannbasert kjemi med høy ph-verdi og uten løsemidler. Dette får vekk sot, olje og løse partikler på alle overflater.

Vi har en nyanskaffet C-modell spylevasker fra Teijo, en norsk produsent med fabrikk i Finland. Kapasiteten er på 1000 kilo og kan ta deler med en diameter opp til 1,9 meter og en høyde på opp til 1,2 meter.

Du kan se flere detaljer her.

Renser kjøle- og fuelrør

Neste trinn er ultralydvask. Her blir delene senket i et kar med vann tilsatt kjemiske virkestoffer. Disse er miljøvennlige og ikke brannfarlige. Ultralydvaskeren kjører høyfrekvente lydbølger gjennom den flytende blandingen. Dette skaper såkalt kavitasjon, der mikroskopiske bobler imploderer på grunn av vakuum. Dette gir en effektiv børsteeffekt over alt der vannet slipper til. Slike vaskere opererer gjerne på 40 kHz for finere oppgaver og 28 kHz for grovere arbeider.

Slik blir alle overflater «børstet» rene uten mekanisk slitasje, i alle kriker og kroker du ikke kommer til ved vanlig rengjøring - selv inne i kjøle-, olje- og fuelrør. Denne prosessen fjerner det som måtte være igjen av rust, sot, olje og alle urenheter som kan oppstå i en motor. Også rester av lakkering forsvinner.

Prosessen er skånsom, noe som er spesielt viktig på en maskinert overflate som må være slett. I mange tilfeller snakker vi om 100- eller 1000-delers klaring, som i en turbo eller en pumpe.

Vi har en modell fra Tierra Tech med en kapasitet på 1500 kg og 2000 liter. Den opererer med en frekvens på 28 kHz, som gir kraftig børsteeffekt ved at det dannes færre, men større og kraftigere bobler før de imploderer.

Les flere detaljer her om hvordan en ultralydvasker fungerer.

Disse bildene viser en motordel før og etter ultralydvask:

Motordel før ultralydvask.

 

Motordeler i ultralydvasker.

Motordel etter ultralydvask.

Blåse rent

En ultralydvasker erstatter glassblåsing og sandblåsing, som er støvete og tidkrevende. Disse metodene gir heller ikke så bra resultat. Ved bruk av vaskemaskin alene, gjenstår det mye arbeid for å få det rent. Trange åpning og rør må blåses rent, og overflater må pusses. Alt i alt mye flikking, som ikke gir et like godt resultat.

Avdekker feil

Vi gikk løs på en rustet motorblokk som hadde stått i en båt i 10 år. Overflaten var sterkt preget av korrosjon, og malingen flasset. Etter en runde i vaskemaskin og ultralydvasker, så den helt ny ut, etterpå - både innvendig og utvendig. I begge prosessene inneholder kjemien såkalt rustinhibitor, som både hjelper til med å fjerne rust og hindrer at det oppstår ny korrosjon.

Her var riktignok en viktig forutsetning oppfylt: Det var ingen gravrust. Og behandlingen fører til at komponenter ikke ruster på nytt på samme måte som før. Vi har slike renoverte deler som har stått her hos oss i to-tre år og som ser helt nye ut.

Denne totrinns-prosessen har flere fordeler:

  • En grundig rengjøring «nullstiller» komponentene, slik at de vil fungere optimalt når de igjen er installert i motoren.
  • Rengjorte overflater avdekker feil og skader som før var dekket av smuss.
  • Brukte deler kan gjenbrukes med visshet om at de vil fungere på linje med nye.

Les gjerne: Serviceavtale med et fast verksted

Gevinst med gjenbruk av båtmotordeler

Hos Ulmatec Skipsservice har vi satt slik gjenbruk i system, slik at vi har restaurerte/rekondisjonerte deler på lager. Da kan vi erstatte slitte og ødelagte komponenter med renoverte deler, og de koster langt mindre enn nye.

Det gir merkbare gevinster på hasteoppdrag: Vi rykker ofte ut på akutte jobber, som når et fartøy har kommet seg til kai med motorproblemer. Ut fra beskrivelsen av feilfunksjoner, tar vi med rekondisjonerte deler vi mistenker er årsaken til problemet. Det gir lavere kostnader i form av raskere jobb og kortere landligge – spesielt hvis det normalt er lang bestillingstid på de aktuelle delene.

Husk:Tidsbruk påvirker kostnadene mye ved reparasjon og overhaling. Med tradisjonelle metoder står rengjøring for rundt halve tiden når du overhaler en motor.

Last ned guide: Problemfri motordrift for fiskefartøy_Ulmatec Skipsservice

Idar Bergseth's photo

Av: Idar Bergseth

Daglig leder, Ulmatec Skipsservice.