Aktuelt

Her finner du tips og råd om service og vedlikehold av motor og andre aktuelle temaer vi mener vil være nyttig

 

Unormal farge på eksosen gir mye informasjon feil på motoren i en fiskebåt.

De vanligste årsakene til motorfeil i fiskebåten

29. juni 2021

Dieselmotoren i en fiskebåt er i utgangspunktet en solid sak, men trenger litt ettersyn for å være pålitelig. Her har vi samlet et knippe av de vanligste årsakene til at ting stopper opp. Når du vet hva du skal se etter, er det lettere å oppdage feil før de utvikler seg til alvorlige problemer.

Den vanligste grunnleggende årsaken til at det oppstår problemer, er at motoren ikke får ettersyn. For mange er det en selvfølge å kontrollere olje, kjølevann, remmer og temperaturer med jevne mellomrom. Andre har et avslappet forhold til slike rutiner.

Noen faste sjekkpunkter legger grunnlaget for en sunnere motor og langt mer stabil drift.

Mangelfullt vedlikehold er også en gjennomgående årsak til motorfeil. Noen ganger blir mekanikerne overrasket over at motoren i det hele tatt har gått så lenge som den har gjort, når de først begynner å skru.

Selvhjelp og fagfolk

En rekke feil kan avdekkes ved at du holder sansene åpne for tegn på noe ikke er som det skal. Andre forhold avdekkes ikke før komponenter sjekkes av fagfolk. Det er jo derfor alle motorer har anbefalte serviceintervaller – for å kontrollere tilstand, avdekke feil tidlig og forebygge problemer.

La oss se på hva du selv kan ha kontroll på.

Olje og vann

Før oppstart peiler du oljen. Jevnlig sjekk følges gjerne opp med å føre en enkel logg. Da kan du avdekke unormalt forbruk av olje. Se også om oljen har normal farge med tanke på lekkasje som slipper kjølevann inn på steder det ikke hører hjemme.

Sjekk nivået på kjølevannet. Skru av ekspansjonslokket og stikk fingeren i vannet. Da vil du få erfaring til å gjenkjenne noe unormalt hvis det kommer olje i den kretsen.

Temperatur

Hold øye med temperaturene på vann og olje. Høye temperaturer er gjerne tegn på urenheter. Kjølesystemet kan være skittent eller grodd. Her er både varmeveksler og intercooler utsatte komponenter. Det samme gjelder oljekjøleren, som er avhengig av kjøling fra sjøvannskretsen.

Eksos

Gjør observasjoner av fargen på eksosen under gange. Unormal hvit, grå eller sort farge er mer fremtredende først når båten er i fart, slik at motoren er belastet og har litt turtall.

Lysere farge kan være tegn på at uforbrent diesel går gjennom systemet.

Svart eksos er et typisk signal om turbofeil.

Ujusterte ventiler

Uforbrent diesel kjenner du også igjen på lukten av svovel. Du merker det ikke innendørs til rors – du må ut akter og sjekke. Årsaken kan være ujusterte ventiler. Hvis de blir overlatt til seg selv over lang tid, vil de til slutt brenne fast i toppen. En ikke helt billig sak å utbedre.

Slitte dysespisser skal du også ta høyde for i denne sammenheng. Glødepluggene trenger en fin dusj med drivstoff med riktig trykk fra dysene for å fungere optimalt. Etter hvert som dysene slites, gir de i stedet upresis forsyning, der en andel diesel ikke blir forbrent. Konsekvensen er dårlig drivstofføkonomi.

Med rutinemessig service, vil slike feil forebygges eller oppdages tidlig. Uansett er det en god forsikring å holde øye med eksosen.

Les mer om dette.

Tank og filter

Sjekk tanker og drivstoffiltre med jevne mellomrom. Hvis det samles opp vann og urenheter, kan begge fraktes videre i drivstoffsystemet og gjøre skade. Injektorpumpe er et typisk offer for slik dårlig hygiene. Ha gjerne som en regel å drenere tanker før hver oppstart.

Oljefiltre har begrenset levetid, og både disse og oljen skal byttes etter faste intervaller for dine motorer. Dersom et filter går tett, vil oljen gå i bypass, som fagfolkene kaller det. Oljen blir ikke renset, og da kan hele motoren bli ødelagt.

Luftfilteret i en marin dieselmotor utsettes for langt mindre støv enn filteret i en bilmotor langs landeveien. Likevel kan det gå tett, noe som fører til høyere innsugingstemperatur på luften til motoren. Maskineriet har ikke sansen for dette .

For tidlige feil på motorene i fiskebåten

Mulighetene for å få motortrøbbel er mange, men til gjengjeld er muligheten til å forebygge også stor. Det gjelder å bli kjent med sin egen installasjon, slik at du vet litt om hva du ser etter ved kontrollene under oppstart og underveis.

De signalene om feil som vi har gått gjennom her, er alle tegn på at motorene allerede sliter. Med jevnlig service kan du forebygge slike feil og slippe unna uforutsette, kostbare og tidkrevende utbedringer.

Et typisk eksempel på konsekvenser av mangelfullt ettersyn er at feil oppstår mye tidligere enn normalt. Hvis du har planlagt skifte av injektorer etter 6000 timer, men slurver med kontroll av tanker og filtre, kan disse pumpene ryke allerede etter 4000 timer.

Egen innsats er viktig for sunn motordrift

Dieselmotorene er jo komplekse konstruksjoner, og de har behov for kyndig pleie fra fagfolk. Parallelt er det nødvendig at du som bruker fartøyet, holder øye med hvordan motorene oppfører seg til daglig.

Som en hjelp underveis, har vi laget en guide med veiledning om motorfeil - hvordan du kan oppdage dem og hvordan de kan fikses.

Last ned guide: Problemfri motordrift for fiskefartøy_Ulmatec Skipsservice

Stian Jøsok's photo

Av: Stian Jøsok

Teknisk leder, Ulmatec Skipsservice, Fosnavåg.