Aktuelt

Her finner du tips og råd om service og vedlikehold av motor og andre aktuelle temaer vi mener vil være nyttig

 

Fiskebåter med motorer som får jevnlig ettersyn og vedlikehold kan drive et mer uavbrutt fiske.

Du kan fiske, mens vi kan motorservice

9. februar 2021

Du og mannskapet har solid kompetanse og erfaring når det gjelder det fisket som kystflåten driver. Har dere like god kontroll på tilstanden til motor og drivverk? Litt innsikt bør du ha, men et samarbeid med fagfolk som kjenner motoren i din fiskebåt gir overraskende stor uttelling.

Kan du tenke deg noe mer frustrerende enn motortrøbbel midt i en hektisk periode? Dere har jo den fulle hyre med å sikre kvoten, og mekanikk eller elektronikk som svikter passer ganske dårlig…

Her er et spørsmål som kan være begynnelsen på slutten på slike episoder:

Hvilke rutiner har dere om bord for ettersyn og vedlikehold av motoren?

Jeg regner ikke med at det er favorittaktiviteten din å sjekke at ting er på stell i maskinrommet. Ikke er det fagfeltet ditt, heller. Du og mannskap er gode på å finne fisken, håndtere fartøyet, sette line og not eller trekke trålen. Samtidig er du ganske avhengig av at motoren fungerer for at dere skal kunne gjøre denne jobben.

Moder Natur er nådeløs mot alt vi mennesker konstruerer og utsetter for de værharde elementene langs kysten vår. Så vi har ikke noe annet valg enn å holde ting vedlike og reparere det som brytes ned over tid.

Samspill mellom reder og verksted

For at dere skal kunne fokusere på fisket, kan vi jo samarbeide om å gi mekanikk og elektronikk lengst mulig levetid. Et slik samarbeid kan være en serviceavtale om ettersyn, vedlikehold og overhalinger over tid.

En erfaren mekaniker har solid kompetanse og vet hvilket stell og ettersyn en marin dieselmotor må ha for å fungere uten avbrudd. Med jevnlig ettersyn får mekanikeren anledning til å opparbeide seg dybdekunnskap og erfaringsgrunnlag om motorene i nettopp ditt fartøy.

Gevinsten er muligheten til å avdekke en rekke potensielle problemer før det får konsekvenser. Det gir mer forutsigbart fiske, i alle fall rent mekanisk. Og det gir lavere driftskostnader fordi det normalt er billigere med planlagt vedlikehold enn å kjøre til noe ryker.

> Ta gjerne kontakt for å diskutere motorservice

1 million kroner spart

Her er et eksempel på hvorfor dette er lønnsomt:

Jeg rykket ut til en båt der skipperen ba om diagnose på en trøblete motor. Pc ble koblet til, og vi kunne konstatere død elektronikk i to injektorer. Det var imidlertid ikke her feilen lå. Injektorene hadde skader som følge av feilkonstruert drenering av tankene, der vann og urenheter ble med ut i drivstoffsystemet, i så store mengder at filtrene ikke klarte å holde unna. Da fikk injektorene unngjelde.

Fiskebåtrederens strategi var imidlertid «tut-og-kjør» uten jevnlig og systematisk ettersyn fra fagkyndige. En grundigere sjekk av denne feilen var ikke interessant for ham, der og da. Skipperen ba om å få byttet de ødelagte injektorene og fortsatte fisket. Det ble gjort, men uke senere var enda en injektor ødelagt.

Det viste seg at det var blitt skiftet 12 sett med injektorer i løpet av noen måneder. Da tok rederen til vettet og fikk bygget om tankdreneringen.

Et kjapt regnestykke viser at tut-og-kjør-holdningen kostet 600 000 kroner. Med de samme konsekvensene for motor nummer to om bord, kunne prislappen blitt 1,2 millioner kroner i injektor-bytter. Et systematisk ettersyn hadde avdekket feilkonstruert drenering tidlig, slik at det hadde vært tilstrekkelig å bytte injektorer i henhold til normale intervaller. Da ville prislappen vært et par hundre tusen, og den teoretiske innsparingen ville vært 1 million kroner! Den reelle merutgiften var uansett 400 000 kroner.

Rense kjølesystemet

Et annet eksempel som langt flere opplever, er dårlig kjøling. Uten rens vil det på sikt føre til høyere belastning på motoren, med svekket sirkulasjon og høyere driftstemperatur. Til slutt klarer du ikke å kjøre motoren opp i den kraften du trenger for å bruke motoren.

De økonomiske konsekvensene er todelte: For det første kan motoren ta skade av overopphetingen, og det kan fort medføre store kostnader. For det andre betyr ødelagt fremdrift at et pågående fiske stopper opp. Det går utover inntektene.

Her er det forebygging som gjelder. En rens av kjølesystemet med jevne mellomrom er en enkel og rimelig oppgave. Varmeveksler bør kontrolleres og rengjøres minst hvert tredje år for å opprettholde god kjøling. Likevel kjenner jeg til flere skippere som stadig utsetter dette for å spare penger der og da.

Ved å planlegge vedlikeholdet sammen, kan vi sette kjølesystemet på arbeidslisten når det likevel er på tide med et landligge for service. Det er rimeligere enn å presse motoren til en for tidlig død.

Les også: Spar penger med planlagt landligge

Planlagt vedlikehold

Poenget er at motor og tilhørende komponenter om bord trenger omsorg for å kunne yte sitt beste. Og planlagt vedlikehold gir best forutsigbarhet for deg og mannskap, samtidig som driftskostnadene preges mindre av de store overraskelsene.

I praksis betyr det at et godkjent verksted kan sette opp en rutine i samarbeid med dere. Vi kan bruke litt tid på å bli kjent med din båt og komme med anbefalte sjekkintervaller og planlegge vedlikehold når det ikke kolliderer med fiske.

Serviceavtale

Ellers gjennom året holder du og mannskap et øye med oljenivåer og temperaturer, og ha gjerne ørene åpne for lyder du ikke har sansen for. Da kan mulige problemer diskuteres ved avtale om neste service, i stedet for at det blir en akuttsak senere. Har du likevel mistanke om at noe haster, vil en god partner gi råd og veiledning på telefon eller reise ut ved behov.

Med jevnlige og planlagte servicer vil erfarne mekanikere kunne peke på potensielle utfordringer fordi de har kunnskap om kjente problemstillinger knyttet til motorer av din type og årsmodell.

Det betyr ikke at du skal engste deg for at vi jakter på inntekter ved å skifte komponenter unødvendig. Her legger vi opp til å skape et tillitsforhold som basis for en forutsigbar drift med forutsigbare kostnader. Da kan du ha fokus på fiske, mens vi har fokus på motor.

I denne guiden får du veiledning til å avdekke mulige problemer med dine motorer:

Last ned guide: Problemfri motordrift for fiskefartøy_Ulmatec Skipsservice