Aktuelt

Her finner du tips og råd om service og vedlikehold av motor og andre aktuelle temaer vi mener vil være nyttig

 

Slitne dysespisser gir dårlig driftsøkonomi og sliter på motoren i fiskebåten.

Hva omfatter en vedlikeholdsavtale for fartøy i kystflåten?

24. februar 2021

Å slippe fagfolk om bord i fiskebåten for rutinemessig ettersyn av motoren er en rimelig investering i stabile driftsforhold. Her får du et innblikk i hva en slik serviceavtale kan omfatte.

En kortfattet fremstilling av en service- eller vedlikeholdsavtale er at fagfolk med peiling på motoren om bord i din fiskebåt går over ting som kan ryke eller som skal skiftes med jevne mellomrom. Det kan foregå på det aktuelle verkstedet eller der båten ligger til kai.

Hva er egentlig behovet for å betale folk for dette, stadig vekk? Du kan jo bare kjøre så lenge remmer og tøy holder, men både motor og lommebok har godt av at komponentene får litt stell.

Ved ett tilfelle oppdaget jeg unormal eksostemperatur, og årsaken var svikt i en injektor. Hvis et sånt forhold blir oversett, kan det i verste fall føre til motorhavari og behov for full overhaling på et tidspunkt dette verken er planlagt eller budsjettert. Da er det rimeligere med en planlagt service og bytte av injektor.

> Ta gjerne kontakt for å diskutere motorservice

Servicepunkter på fiskebåtens motorer

Nok prat om dommedag for motoren. La oss se konkret på innholdet i en vedlikeholdsavtale.

Mekaniker kommer om bord på et avtalt tidspunkt og går over motoren for en generell sjekk. Dette munner ut i en liste med anbefalt videre service, dersom det er ting som må gjøres.

Den generelle sjekken innebærer at oppstart av motoren for å få et innblikk i hvordan den oppfører seg. Da kan mekanikeren avdekke forhold som:

  • lekkasjer
  • unormal røyk
  • trykk i veivhuset

Videre gjøres det en sjekk av:

  • slanger
  • remmer
  • om det er slakk i turbo
  • elektriske koblinger – sitter de som de skal?
  • om det er dårlig lading
  • kvalitet på kjølevannet
  • feilkoder med diagnoseverktøy på pc på nyere elektroniske motorer

Vibrasjoner i motor og gir

Motorfundamentene bør også få en kontroll. Hvis du opplever vibrasjoner, kan det komme av at motor og girkasse ikke ligger presist på linje. Slike forhold er ikke bestandig enkelt å avdekke selv. Her benytter vi laserutstyr for å kontrollmåle oppretting mellom motor og gir og mellom motor og generator.

En motorlabb kan bli komprimert over noen år, slik at motorblokka hviler på kun tre punkter og gir vibrasjoner. Dette er ting som bør sjekkes minst hvert femte år.

Tilgang til servicedeler

En dialog med skipper om bord er også en viktig del av denne prosessen. Da får vi avklart om det er lenge siden forrige service og om vanlige vedlikeholdsrutiner er fulgt. Det gir en pekepinn om motorens helsetilstand.

Strategien er rett og slett å være proaktiv for å oppdage og unngå uforutsette feil. Forebygging er like sentralt, og da må også de enkle servicepunktene følges opp. Derfor bør en vedlikeholdsavtale ha et punkt om tilgang til servicedeler dere skifter selv, som olje, filtre og remmer.

Uforutsette feil kan likevel oppstå, og da er det taktisk å be om at kritiske deler er tilgjengelig til enhver tid. Skulle for eksempel en injektor svikte, kan verdifull tid gå med til å vente på bestillingen.

Tryggere inntekter av fisket

Her har jeg forsøkt å tegne et bilde av hvor omfattende en serviceavtale faktisk er. En motor og tilhørende systemer er et komplekst system med mange komponenter som kan svikte. Med jevnlig ettersyn, sørger du for en kraftig reduksjon av risikoen for uforutsette feil.

Gevinsten av denne innsatsen er minimal risiko for motortrøbbel midt i en sesong, med ikke planlagt landligge og uforutsette kostnader. Tvert imot vil du og mannskapet oppleve mer stabil drift i det daglige fisket, med forutsigbare kostnader og tryggere inntjening.

Og teknisk vil du ha nytte av motorene i mange år.

Last ned guide: Problemfri motordrift for fiskefartøy_Ulmatec Skipsservice

Stian Jøsok's photo

Av: Stian Jøsok

Teknisk leder, Ulmatec Skipsservice, Fosnavåg.