Aktuelt

Her finner du tips og råd om service og vedlikehold av motor og andre aktuelle temaer vi mener vil være nyttig

 

Misfarget eksos er tegn på problemer med skipsmotoren.

Skipsmotor: Derfor er det lønnsomt å holde øye med eksosen

16. desember 2022

Misfarget eksos er tegn på at motorinstallasjonen i fartøyet ikke har det bra. Konsekvensene kan bli kostbare for både eier og miljø, med reparasjoner og unødig høye utslipp av klimagasser.

En perfekt justert skipsmotor har knapt synlig eksos. Dieselen har optimal forbrenning, turboen spinner fornøyd med riktig regulering av trykket ved hjelp av wastegaten, og katalysatoren gir den tiltenkte reduksjonen av klimagasser.

Hvis du tar litt for lett på serviceintervallene, vil drivstoffet få dårligere forbrenning, og eksosen endrer egenskaper. Skitten eksos er et signal om dårlig forbrenning, og konsekvensene forplanter seg gjennom hele systemet. Vi kan jo ta turen gjennom dette et system for tørr eksos og se nærmere på hva som skjer.

Ta gjerne kontakt for å diskutere serviceavtale for din motorinstallasjon

Wastegate svikter

Ved forbrenning av diesel i sylindrene, dannes eksos. Denne gassen ledes til en wastegate - en fjærbelastet avlastingsventil som sørger for at trykket på turboen ikke skal bli for stort.

Hvis motoren er ujustert og produserer uren eksos, vil ventilen kokse og fungere dårligere. Er den slitt eller lekker, vil eksosen gå forbi turboen når den ikke skal. Konsekvensen er redusert effekt i turboen.

Flere tips og råd om sunn drift av skipsmotoren finner du her.

Turboen lider

Eksosen ledes med stort trykk inn i turboen og tilbake i motoren for forbrenning med diesel. Med skitne utslipp, vil turboen kokse igjen og gi redusert motoreffekt.

Dette er en ond sirkel: Hvis du fortsetter å kjøre med dårlig eksos, vil du til slutt få et havari. Turboen går stadig dårligere, og det smitter over på forbrenningen. Etter hvert blir det soting i stempel, stempelringer og ventiler.

Så du denne? Mer effektiv motorservice i nord

Økte klimagassutslipp

Eksosen går videre til rensekatalysatoren, eller ESCR-systemet, for å redusere innholdet av nitrogenoksyd (NOx) før utslipp til luft. NOx er restpartikler av uforbrent diesel - det som gir farlige partikler.

Her tilsettes eksosen et urea-stoff som reduserer innholdet av klimagassen.

Du som går med last langs norskekysten, vil kjenne til rapporteringsplikten og avgiftene knyttet til denne rensingen. Fartøyet må loggføre gangtid og hvor mye NOx det slipper ut som grunnlag for beregning av avgift. Reduserer du disse utslippene med tiltak som en katalysator, betaler du mindre i avgift.

Uren eksos fører til at et slikt system kokser igjen og får redusert effekt. Konsekvensen er økt utslipp av klimagasser. Økonomisk får det også konsekvenser: Avgiften blir den samme, men forbruket av drivstoff øker.

Denne artikkelen om sjekk av dyser og ventiler er aktuell for alle typer fartøy.

Sjekk fargen på eksosen

Det ligger vel litt i vår natur å holde fingrene unna ting som tilsynelatende fungerer som det skal. Imidlertid er det ikke alltid enkelt å vite at noe er på gang. Et konkret tips er å holde et øye med eksosen og se etter forandringer i fargen:

  • Blå eksos: Olje i eksosen
  • Svart eksos: For mye diesel
  • Hvit eksos: For lite luft eller feil blanding

På den måten kan du fange opp faresignalene og gjøre tiltak før noe går virkelig galt. Du bør imidlertid se på dette som en nødløsning. Ved å følge serviceintervallene som er anbefalt for motorinstallasjon i ditt fartøy, blir driftssikkerheten og -kostnadene langt mer forutsigbare.

New call-to-action

Stian Jøsok's photo

Av: Stian Jøsok

Teknisk leder, Ulmatec Skipsservice, Fosnavåg.