Aktuelt

Her finner du tips og råd om service og vedlikehold av motor og andre aktuelle temaer vi mener vil være nyttig

 

Mangelfull servicedokumentasjon kan inspirere inspektørene til å sjekke fiskefartøyet ekstra nøye ved kontroll av maskineri, sikkerhetsutstyr og skrog.

Fiskebåtskipper: Orden på papirene når inspektørene skal om bord

22. juli 2021

Skipperen blar iherdig i permene mens inspektøren trommer utålmodig med fingrene. Papirene på overhalingen for to år siden er jo søkk borte. Orden på dokumentasjonen om bord er en kontinuerlig prosess og ikke noe du fikser et par dager for reklassing.

Noen opplever denne ikke så rent lite beklemte situasjonen hver eneste gang en inspektør fra DNV eller Skipskontrollen kommer om bord for klassing.

Hvis det er gått et par år siden forrige overhaling, kan det jo være en utfordring å huske hvor papirene på den jobben ble arkivert. Men bør det egentlig være en utfordring?

Seilingsforbud

Hensikten med reklassingen er jo ikke å skape irritasjon, men å gi deg og omgivelsene en forsikring om at fartøyet holder teknisk kvalitet høy nok til at det trygt kan benyttes i denne næringen – uten å utsette mannskap og miljø for fare.

Naturlig nok er inspektøren på jakt etter feil og mislighold som kan føre til driftsstans eller for høye utslipp. Og hvis du ikke har orden på dokumentasjon av service, vedlikehold og utbedringer som er gjort de siste fem årene, kan det bli oppfattet som at du har et litt for avslappet forhold til driften for øvrig, om bord.

Sånt kan inspirere inspektøren til å gå fartøyet ekstra nøye etter i sømmene ved kontroll av maskineri, propell, sikkerhetsutstyr og skrog. Kanskje vil han ha demontert en topp, sjekket ventiler eller skopet en sylinder for å se etter rivninger. Dette tar tid og medfører kostnader. Og har du faktisk slurvet med å holde ting i stand, vil en inspektør naturlig nok reagere. En fiskebåt med flere titalls tusen driftstimer uten noe dokumentasjon på service, vedlikehold eller overhalinger, risikerer jo faktisk seilingsforbud.

> Ta gjerne kontakt for å diskutere motorservice

Bistand til klassing fra motorverkstedet

Hvis du opplever at disse klassingene er blitt mer krevende enn du har sansen for, finnes det praktiske løsninger.

Ved manglende dokumentasjon på serviceoppdrag utført av et verksted, kan du be om å få tilsendt denne elektronisk på nytt. Da kan du legge frem papirer på både arbeidet og komponenter som er brukt.

Dersom inspektøren krever å få sjekket et strammelager eller innmaten i en pumpe, kan du få bistand fra verkstedet til nødvendig de- og remontering. Ja, det koster noen kroner, men det bidrar til å komme gjennom klassingen så lite smertefullt som mulig.

Ryddig dokumentasjon

Den ryddigste metoden er å ha fortløpende kontroll på tilstanden og god dokumentasjon på dette. I praksis kan det løses gjennom en serviceavtale med motorverkstedet ditt. Da samarbeider dere om en oversikt over hva som må gjøres til faste intervaller, som injektorbytte og overhaling av toppene.

Disse arbeidene blir grundig dokumentert av verkstedet, som forsyner deg med elektroniske kopier og selv sørger for arkivering av alle detaljer.

En del løpende ettersyn og service håndterer dere jo selv, og verkstedet kan bidra med tips og råd om ryddig dokumentasjon av rutineoppgaver som olje- og filterskift.

Les også: Hva omfatter en vedlikeholdsavtale?

Mekaniker om bord

Når inspektøren kommer om bord i et fartøy som både har orden på dokumentasjonen og som kan fremvise et ryddig maskinrom, går klassingen mye smidigere. Det kan likevel være litt stressende å bli gransket på denne måten. Da kan du gjerne be verkstedet hjelpe til. En mekaniker som kjenner ditt fartøy, kan bidra med utdypende svar på de mange spørsmålene fra skipskontrollen.

Du som har lest flere av artiklene våre, vil ha registrert at vi henger oss opp i begrepet «forutsigbarhet». Det er sentralt på dette området, også. En serviceavtale med et kyndig verksted betyr at motorene fortløpende holdes i den stand som er nødvendig for å gå gjennom klassingene. Du går glipp av litt spenning i hverdagen, men du vil neppe savne den.

Kjenner du helsetilstanden på motorene om bord? Denne guiden hjelper deg å gi en indikasjon:

Last ned guide: Problemfri motordrift for fiskefartøy_Ulmatec Skipsservice

Idar Bergseth's photo

Av: Idar Bergseth

Daglig leder, Ulmatec Skipsservice.