Aktuelt

Her finner du tips og råd om service og vedlikehold av motor og andre aktuelle temaer vi mener vil være nyttig

 

Gjenbruk av overhalte originaldeler er en sentral del av tankegangen om bærekraftig drift ved Ulmatec Skipsservice.

Skipsmotor: Derfor bør du velge et verksted som satser på bærekraft

6. juli 2022

Gjenbruk av deler og emballasje og en grundig kildesortering av plast, metall og farlig avfall. Vi har et bevisst forhold til bærekraft og hvordan motorverkstedet skal påvirke miljøet minst mulig. Det gir også en budsjettgevinst for reparasjoner, service og vedlikehold på fartøyet ditt.

I det daglige arbeidet med å holde fiskebåter, ferger og brønnbåter i gang langs det meste av kysten, er nok fokuset er størst på at ting skal virke. Vi har ikke høytsvevende mål, men forholder oss til sunn fornuft og en bærekraftig holdning til miljøet rundt oss og i områdene vi påvirker.

Virksomheten dreier seg mye om diesel og olje, så vi kunne lett bidra til utslipp til både land og sjø. Vi håndterer motordeler som produseres på helt andre kontinenter, og karbonavtrykket kan bli unødvendig stort med unødvendig mye langtransport.

Bærekraftige metoder i motorverkstedet

Derfor følger vi etablerte metoder og prosesser som bidrar til å minske miljøavtrykket. Det mest sentrale tiltaket er å benytte en stor andel brukte originaldeler til service og reparasjoner. Komponenter som ikke lar seg redde, går til gjenvinning. Nesten all emballasje blir brukt på nytt.

Dette er ikke de mest banebrytende bidragene til bærekraft, men bør påvirke valget av motorverksted for fartøy.

Ta gjerne kontakt for å diskutere serviceavtale for din motorinstallasjon

FN har etablert en rekke såkalte bærekraftsmål, og våre metoder og rutiner følger prinsippene i disse. Du kan lese mer på FNs nettsider om Ansvarlig forbuk og produksjon, Livet i havet og Livet på land.

 FN mål

Gjenbruk

La oss se nærmere på de ulike tiltakene vi praktiserer. En rekke motordeler kan utmerket brukes på nytt etter en overhaling. Det gjelder blant annet:

  • topp
  • turbo
  • drivstoffdyse
  • pumpe
  • stempel
  • oljekjøler
  • varmeveksler

Bransjen samarbeider om en panteordning der du betaler en ekstra sum i pant for den brukte delen. Når en renovert komponent er montert, får vi tilbake den gamle. Hvis den er i såpass stand at den kan overhales og gjenbrukes, får du panten tilbake.

Ordningen kalles reman (remanufacturing, refabrikkering) eller recon (reconditioning, rekondisjonering) og håndteres av produsentene. I tillegg driver vi slik gjenbruk i egen regi ved å renovere deler du leverer inn, og vi høster komponenter fra havarerte båtmotorer.

De går alle gjennom en grundig overhalingsprosess, slik at de fremstår som nye originaldeler før de på ny monteres i en motor. Kostnadsreduksjonen er betydelig sammenliknet med fabrikknye deler.

Les mer: Overhaling - rengjøring er kritisk

Redusert transport av båtmotordeler

Transportgevinsten av slik gjenbruk er viktig. De store produsentene har fabrikker i for oss fjerne deler av verden. Båt- og flytransport fra eksempelvis Mexico medfører merkbare karbonutslipp, så det gir god miljøgevinst ved at omfanget av slike transporter reduseres.

Og med den lokale recon-aktiviteten er transportbehovet minimalt.

Avfallshåndtering

Lokalt har vi en ordning med gjenbruk av emballasje. Hvis du sender oss en del til overhaling, kan du være trygg på at vi returnerer den i den samme kassen den kom i.

Her finner du ingen esker med vår logo. Det hender at vi .må finne frem en pappeske fra eget rekvisitalager, men i hovedsak gjenbruker vi kasser og esker. Det reduserer avfallsmengden merkbart i løpet av året.

Kildesortering

Der gjenbruk ikke er mulig eller hensiktsmessig, er kildesortering blitt en naturlig del av avfallshåndteringen ved de fleste virksomheter. Plast, papir og metall samles i egne beholdere. Oljefilter og dieselfilter setter vi på avrenning, før de sorteres og leveres til mottak for spesialavfall.

Som du ser, er det ikke snakk om noe hokuspokus eller ekstremt innovativt. Vi er bare bevisste på å gjøre et ærlig forsøk på å ta vår del av det kollektive ansvaret. Mange av metodene og prosessene er tilgjengelige og velprøvde, og da må vi også vite å benytte dem.

I tillegg legger vi litt ekstra innsats i gjenbruk av emballasje og overhaling av lokale brukte komponenter. Da gir vi vårt bidrag til reduserte utslipp, samtidig som det gir effekt på kostnadene og dermed dine budsjetter.

New call-to-action

Idar Bergseth's photo

Av: Idar Bergseth

Daglig leder, Ulmatec Skipsservice.