Aktuelt

Her finner du tips og råd om service og vedlikehold av motor og andre aktuelle temaer vi mener vil være nyttig

 

Mekanikeren gjør en raskere og bedre jobb ved å bli kjent med motorinstallasjonen over tid.

Valg av riktig motorverksted til fiskebåten

20. april 2021

Å finne de rette fagfolkene til å ta vare på maskinene om bord, kan være en utfordring. Spesielt hvis du har hatt uheldige verkstedbesøk, skaper det skepsis til aktører i bransjen. La oss gi deg noen tips om hvordan du kan gå systematisk til verks for å finne de riktige motorverkstedet som sikrer stabil driftsøkonomi.

Dessverre er det ikke så sjelden at redere forteller om verkstedbesøk de gjerne skulle vært foruten. Det kan være avtalte utbedringer som ikke blir fulgt opp, feil montering av deler eller uholdbart langvarig landligge.

Nå finnes det trolig aktører som ikke skulle sluppet til om bord i en båt. Samtidig har slike historier ofte flere sider, der kommunikasjonen mellom verksted og kunde er uklar. Uansett er det et pes når fartøyet kommer ut av drift, og da settes gjerne tålmodigheten på prøve.

Motorverksted som innfrir krav

For ikke å havne i slike situasjoner, er det lurt å gå systematisk til verks og finne et motorverksted som innfrir på en del forhold. Hovedkriteriet bør da være forutsigbarhet:

  • Gjør deg kjent med virksomheten og fagfolkene der
  • Få innsikt i hva de kan og hvordan de jobber
  • Har de konkrete referanser til kunder som deg?
  • Skal du inngå en serviceavtale, så sparer du deg for mange diskusjoner senere ved å be om klare formuleringer på hva avtalen omfatter og ikke

På den måten vet du mer hva du går til neste gang det er behov for en planlagt service eller mer umiddelbar bistand til reparasjoner.

> Ta gjerne kontakt for å diskutere motorservice

Sentrale kriterier for et bra motorverksted

Her er forslag til de mest sentrale kriteriene når du sjekker motorverksteder som kan være aktuelle for ditt fartøy:

Tilgjengelighet

Når du har behov for mekaniker om bord, er det praktisk å vite om verkstedet har fagfolk tilgjengelig for deg. Det samme gjelder tilgang på delene som skal til for å utbedre feil. Utvalget i egne hyller bør være stort. Samtidig skal du forvente at verkstedet har et godt nettverk og kan skaffe nødvendige deler innen rimelig tid.

Responstid

Motorverksteder med rutiner tilpasset kystflåtens behov, har mekanikere på vakt døgnet rundt. Det innebærer at kvalifisert personell gir råd og veiledning når du ringer. Eller de reiser ut for å utbedre problemer. På samme vis må som nevnt de mest kritiske delene være på lager eller tilgjengelige på kort tid.

Kompetanse

Du er tryggere på at mekanikeren gjør en skikkelig jobb om bord, når du vet at han eller hun har den rette kompetansen. Eksempelvis er det flere som har fartstid til sjøs, fra så vel fiske som utenriksfart og kjenner de mekaniske forholdene fra innsiden.

Graden av stabilitet i arbeidsstokken gir også et inntrykk av om virksomheten driver seriøst. Gode arbeidsforhold gir staben mulighet til å utvikle lang og grundig erfaring.

Lang erfaring er ikke bestandig tilstrekkelig. Nyere motorer er mer kompliserte, og det er behov for stadig oppdaterte sertifiseringer på ulike motormerker.

Et motorverksted må tåle at du forhører deg om slike forhold når du gjør dine vurderinger.

Verktøy

De rette verktøyene må være på plass for at jobben skal bli gjort riktig og effektivt. Til enkelte motorer er det behov for en del spesialverktøy for å få gjort jobben. Og ikke glem den teknologiske biten. På nyere motorer er det lite rasjonelt å drive feilsøking uten et lisensiert diagnoseprogram, og dette er det ikke alle verksteder som bruker.

Her vil du se et skille i hvordan ulike verksteder jobber: En tilsynelatende lav timepris blir fort spist opp av langvarig manuell feilsøking med begrenset kompetanse på din motor. Med spisskompetanse og tilpassede hjelpemidler, går arbeidet raskere og riktigere.

Nettverk

Et fungerende motorverksted jobber ikke alene, men er avhengig av å samarbeide med flere parter. Vi har allerede vært innom nytteverdien av tilgang til deler gjennom forhandlernettverket. I tillegg gir det stor verdi for deg når verkstedet samarbeider med andre lokale aktører.

Det kan dukke opp behov for utbedringer som krever ytterligere spesialkompetanse, der det er nødvendig å hente inn folk til elektro, sveis eller et rørverksted.

Alle kan ikke være gode på absolutt alle områder. Da vil ikke en seriøs aktør prøve seg på en snarvei, men skaffe tilveie nødvendig kompetanse.

Avtalt service

Når du først har fått tillit til et motorverkstedet, er serviceavtale et godt grunnlag for det videre samarbeidet om en sunn drift av motorene i din fiskebåt. Dette skaper et mer langsiktig forhold til hver enkelt installasjon, der mekanikerne får mulighet til å bli kjent med forholdene i maskinrommet over tid.

Slike faste oppdrag skaper den viktige forutsigbarheten for begge parter. God kunnskap om motorene gir bedre innsikt i hva som må gjøres av service og vedlikehold for å sikre stabil drift. Uforutsette ting kan likevel oppstå, og ditt fartøy blir prioritert når du har behov for rask bistand.

Og igjen: Når mekanikerne kjenner båten, er det lettere å gi rask og riktig bistand.

Som en av våre mekanikere uttrykker det:

— Når det er en fast kunde vi kjenner til, er det lettere å hoppe på, for vi vet hva vi går til.

Les mer: Hva omfatter en vedlikeholdsavtale?

Tapte fiskeriinntekter

En fiskebåtreder eller maskinist kan ringe om et problem på kvelden og ankomme kaia tidlig neste morgen. I mellomtiden har vakthavende mekaniker funnet frem nødvendige deler, slik at alt er klart. Det korter ned uforutsett landligge, som jo fort kan koste mye i tapte inntekter.

For å oppsummere, er et godt motorverksted tilgjengelig 24/7 med kompetent personell og har rask tilgang til de mest sentralene delene – fortrinnsvis i egen lagerhylle. Gjennom serviceavtalen bygges kunnskap om hva som finnes i maskinrommet på din båt, slik at tiden på verksted eller mekaniker om bord blir kort og effektiv.

Dette er jo tid som du må betale for, og forutsigbarhet hos begge parter gjør det lønnsomt for din driftsøkonomi.

Last ned guide: Problemfri motordrift for fiskefartøy_Ulmatec Skipsservice