Aktuelt

Her finner du tips og råd om service og vedlikehold av motor og andre aktuelle temaer vi mener vil være nyttig

 

Serviceintervallene må følges for å unngå større og uforutsette feil på dieselmotorene i fiskebåten.

Kjenner du serviceintervallene på motorene i fiskebåten?

24. mars 2021

En båtmotor har behov for jevnlig service og vedlikehold for å gjøre jobben sin gjennom hele levetiden. Tiltakene er både enkle og mer kompliserte, men de viktigste er sjelden angitt i brukerhåndboken du har om bord. La oss se på de mest sentrale tingene, og når de bør sjekkes.

For å ta vare på maskinen under dørken, er det snakk om tre grupper av tiltak du må følge opp:

  • Ettersyn
  • Service og vedlikehold
  • Overhaling

Rutinemessig kontroll av båtmotoren

Ettersyn er de daglige tingene du sjekker, som å peile oljen og drenere tanken før start, lese av temperaturer på vann og olje under kjøring og kontrollere farge og nivå på kjølevannet.

Service og vedlikehold er tiltakene motoren trenger med faste mellomrom og når det oppstår mer umiddelbare behov: Oljeskift, bytte olje- og drivstoffiltre, etterstramme remmer.

Overhaling er større tiltak, som å overhale toppen eller full motoroverhaling.

> Ta gjerne kontakt for å diskutere motorservice

Timeintervallene

Ettersyn foregår hele tiden. Service har gjerne intervaller med angitte tiltak ved 250 timer, 500 timer, 1000 timer og 1500 timer. Flere motorer trenger en første ventiljustering rundt 1500 timer. Ved 6000 timer er det vanligvis behov for injektorbytte.

Toppoverhaling bør foretas ved 12 000 timers driftstid på de større motorene, mens behovet for en full overhaling melder seg ved 24 000 timer.

Vær klar over at dette er snittverdier for de vanligste motorene om bord i fiskefartøy i kystflåten.

Følg motorfabrikantens anbefalinger for dine motorer, siden faktiske intervaller varierer mellom de ulike motormerkene. Men du kan bruke denne oversikten som en huskelapp:

6 Service tabell b

Timetallene er et snitt for marine motorer og varierer fra merke til merke

Forskjell på hav og land

«Men de større overhalingsoppgavene ser jeg ingen ting om i manualen», tenker du. Og det har du sannsynligvis helt rett i.

Årsaken til denne mangelfulle informasjonen er at alle de store motorprodusentene først og fremst leverer til landbaserte maskiner, som hjullastere og gravemaskiner. Marine motorer utgjør kun en liten andel av den totale produksjonen, mens brukerhåndbøkene er felles for begge bruksområder og henvender seg i første rekke til brukerne på landjorda.

Der har motorene en levetid på 6 000 - 7 000 timer, mens dine maskiner kan gjøre jobben i opptil 50 000 – 60 000. Og de større vedlikeholds- og overhalingstiltakene slår ikke inn før motorene på land statistisk sett er gått av med pensjon. Derfor er det heller ikke tatt med slike instruksjoner i håndboka.

Grunnlag for økonomisk drift

Vi kommer likevel ikke utenom det faktum at motorene om bord trenger rutinemessig service, vedlikehold og etter hvert overhalinger. En smidig måte å følge opp dette på riktig måte, er å gjøre en avtale med et motorverksted. Den rette aktøren vil ha kunnskap om dine motorer og kompetanse på hva de trenger av større og mindre stell over tid.

Mekanikeren har tilgang til detaljert dokumentasjon og finner ut eksempelvis om injektorbytte er anbefalt på 6000 timer eller om det faktisk kan vente til 10 000 timer. Slike detaljer gir trygghet for sunn og økonomisk drift.

Les også: Hva omfatter en vedlikeholdsavtale?

Uventet feil = kostbart

Husk at en uventet feil skaper ekstra mye plunder, heft og uforutsette kostnader. Hele hensikten med et planlagt program for service og overhaling er å forebygge slike situasjoner.

Slurv med selv mindre detaljer, som ventiljustering og skifte av dysespisser, kan gi omfattende følgeskader.

Ta gjerne et dypdykk i de vanlige problemene som kan oppstå:

Last ned guide: Problemfri motordrift for fiskefartøy_Ulmatec Skipsservice

Stian Jøsok's photo

Av: Stian Jøsok

Teknisk leder, Ulmatec Skipsservice, Fosnavåg.